Eesti Psühhiaatrite Selts asutati 1989. aastal ning pareguseks kuulub sinna enamus Eesti Vabariigis töötavaid psühhiaatreid. Eesti Psühhiaatrite Selts kuulub mitmetesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse – World Psychiatric Association; Nordic Joint Committee

Eesti Psühhiaarite Seltsiga saavad liituda psühhiaatrid, psühhiaatriaga piirnevate erialade kõrgharidusega spetsialistid (nt psühholoogid) ning kollektiivliikmena psühhiaatriaga piirneva eriala kõrgharidusega spetsialistide ühendused, kes tunnistavad Seltsi põhikirja nõudeid ning täidavad liikmelisusega kaasnevaid kohustusi. Liikmelisuse taotlemiseks on vajalik saata vabas vormis avaldus seltsi juhatusele.