Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus

Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus Registreerimine 697 7200; 678 7400
Vaimse tervise nõustamistelefon E-R 9.00-10.00 tel. 678 7422
Lastepsühhiaatri konsultatsioonile pöördumiseks ei ole vaja saatekirja.
Psühholoogi vastuvõtule on vajalik perearsti või eriarsti saatekiri.
Täpsem info vt SIIT.


Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriapolikliinik

Psühhiaatriapolikliinik on avatud E–R kella 9–17, kolmapäeviti kella 9–19.
Psühhiaatriapolikliinikusse võib pöörduda saatekirjata, registreerides end registratuuri telefonidel 617 2644 või 617 2623 või digiregistratuuris.
Registratuur on avatud kella 8.30–17.00 ja kolmapäeval kella 8.30-19.00.

Vaimse tervise õe vastuvõtule saavad pöörduda ka lapsed ja noorukid vanuses 6-19 aastat. Õe vastuvõtule saab tulla:

 • Psühhiaatri suunamisel
 • Vältimatu abi korras
 • Esmaseks nõustamiseks (suunajaks perearst/ pereõde, KOV sotsiaaltöötaja, lastekaitsetöötaja, kooli esindaja. NB! Vajalik lapsevanema nõusolek!)

Laste ja noorukitega pöördumisel võtke palun ühendust:
õde Rimma Semjonova
Paldiski mnt 52 (VII osakonna juures) Tel. 617 2566 (E-R 8:30 – 9:30)
e-mail: rimma.semjonova@regionaalhaigla.ee


SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskus

Registreerimine lastepsühhiaatri või vaimse tervise õe vastuvõtule: tel 731 9100.
Statsionaarse haiglaravi järjekorda registreerimine: tel 7318754.
Erakorralist abi vajavate juhtumite korral on võimalik konsulteerida valvearstiga: tel 7318764. Asukoht: Raja 31, Tartu 50417 (II korrus, A korpus). Täpsem info vt SIIT.

Teenused:
Ambulatoorsed teenused – Vaimse tervise teenuseid osutavad lastepsühhiaatrid, vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja logopeedid. Täiendavatele uuringutele või teraapiasse suunab lapse või noore lastepsühhiaater. Kui lapse seisund on täpsustunud, teeb arst koos teiste lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmetega edasise plaani lapse vaimse tervise probleemide ületamiseks.
Statsionaarne teenus – Haiglas viibimine on näidustatud kui psüühilise seisundi hindamiseks ja ravi läbiviimiseks on vajalik lapse jälgimine ööpäevaringselt. Plaanilisele statsionaarsele uuringule ja/või ravile tulekuks on vajalik suunamiskiri ja eelregistreerimine.

Vt voldikut SIIT ja infolehte SIIT.


Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskusesse võivad pöörduda kõik, kellel on mure lapse või nooruki vaimse tervise pärast. Selleks võib olla nii lapsevanem, õpetaja, sotsiaal- või lastekaitsetöötaja jt ning loomulikult ka laps või nooruk ise. Probleeme võib olla erinevad – käitumisprobleemid, ärevus, pereprobleemid, sõltuvused, meeleoluhäired, raskused suhtlemisel jm. Igale murele püütakse leida sobiv lahendus, sest teenuseid abistamiseks on erinevaid: psühholoogiline nõustamine, loovteraapia, grupiteraapia ja pereteraapia. Kui probleem vajab meditsiinilist sekkumist, siis saab abi psühhiaatrilt või kliiniliselt psühholoogilt.

Lisaks teenustele korraldab keskus ka erinevaid koolitusi lapsevanematele ja lastega kokku puutuvatele spetsialistidele ning viib läbi grupiteraapiaid, töötubasid ning tugigruppe.

Kuidas pöörduda?
Esmaseks konsultatsiooniks tuleb võtta telefoni või e-posti teel ühendust juhtumikorraldajaga:
Pärnu linna elanikel: Anna-Liisa Ant- tel 53080435 , e-post – anna-liisa.ant@ph.ee.
Pärnu maakonna elanikel: Priidu Leok- tel 5886204, e-post – priidu@onk.ee.
Seejärel hinnatakse probleemi olemust, planeeritakse vajalikud sekkumised ning vajadusel tehakse koostööd teiste asutustega probleemi parimaks lahendamiseks.
! Pärnumaa elanikele on keskuse teenused tasuta.
! Keskusesse pöördumiseks ei ole vajalik saatekiri, puude olemasolu, rehabilitatsiooniplaan ega teise asutuse suunamine.
Vt lähemalt SIIT.


Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskus

Keskus asub Ida-Viru Keskhaiglas (Järve linnaosa polikliinik, Ravi 10d, 30322 Kohtla-Järve) 5. korrusel. Vastuvõtule on võimalik end kirja panna registratuuri kaudu telefonil 331 1133.

Teenused:
Ambulatoorsed teenused – Vaimse tervise teenuseid osutavad lastepsühhiaatrid, vaimse tervise õed, kliinilised psühholoogid, sotsiaaltöötajad ja logopeedid. Täiendavatele uuringutele või teraapiasse suunab lapse või noore lastepsühhiaater. Kui lapse seisund on täpsustunud, teeb arst koos teiste lastepsühhiaatrilise meeskonna liikmetega edasise plaani lapse vaimse tervise probleemide ületamiseks.
Statsionaarne teenus – Haiglas viibimine on näidustatud kui psüühilise seisundi hindamiseks ja ravi läbiviimiseks on vajalik lapse jälgimine ööpäevaringselt. Plaanilisele statsionaarsele uuringule ja/või ravile tulekuks on vajalik suunamiskiri ja eelregistreerimine.

Vt voldikut SIIT.


VAIMSE TERVISE KABINETID

Narva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet

Kabinet asub Narva Haigla polikliinikus (Hariduse 15, Narva 20303), 3. korrusel.
Vastuvõtule on võimalik registreerida telefonil 35 71 881.

Lõuna-Eesti Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet

Kabinet asub Lõuna-Eesti Haiglas (Meegomäe küla, Võru vald 65526 Võru maakond) 4. korrusel, Akorpuses, kabinet 437.
Vastuvõtule saab registreerida haigla registratuuri telefonil 786 8569, kodulehel www.leh.ee või e-posti teel registratuur@leh.ee.

Põlva Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet

Kabinet asub Põlva Haiglas (Uus 2, Põlva) V korrusel. Eelregistreerimine toimub haigla registratuuris 799 9198, 799 9199 või e-maili teel vtkode@polvahgl.ee.

Valga Haigla laste ja noorte vaimse tervise kabinet

Kabinet asub Valga Haiglas (Peetri 2, Valga) I korrusel. Kabinetti saab pöörduda helistades telefonil 5331 8864.

Vaimse tervise kabinettides pakutavad teenused:

Vaimse tervise kabineti teenus on tervishoiuteenus, mille peamiseks sisuks on probleemi täpsustamine ja seisundi hindamine, nõustamine, pere ja tugivõrgustiku liikmete toetamine. Kabinetis pakutavate teenuste sihtgrupiks on lapsed ja noorukid kuni 18. eluaastani, nende vanemad/hooldajad ning lastega tegelevad spetsialistid.
Meeskond lähtub oma töös lapse individuaalsusest ja tema paremaid huve arvestades ning teeb koostööd lapse, tema pere ja võrgustikuliikmetega. Kabineti meeskonna töö hõlmab ka vaimse tervise probleemide ennetamist ning koostööd teiste lapsega tegelevate spetsialistidega.

Vaimse tervise õe vastuvõtt:

 • vaimse tervise probleemi selgitamine;
 • vajadusel psühhiaatri vastuvõtule või vaimse tervise probleemidega seotud teenustele suunamine;
 • patsiendi terviseseisundi regulaarne jälgimine ja muutuste hindamine;
 • patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ja juhendamine.

Psühholoogi vastuvõtt:

 • seisundi hindamine kasutades psühholoogias tunnustatud uurimisvahendeid ja -meetodeid;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • psühhoteraapia.

Sotsiaaltöötaja vastuvõtt:

 • patsiendi sotsiaalsete mõjurite hindamine;
 • toimetulekuvõime edendamine;
 • info jagamine erinevate sotsiaal- ja tugiteenuste kohta;
 • võrgustikutöö korraldamine.

Meeskonna vastuvõtt on ambulatoorne tervishoiuteenus, kus lapse või nooruki seisundi hindamiseks on vaja mitme spetsialisti koostööd.

Vt voldikut SIIT.